DZA MÜHENDİSLİK olarak tüm projelerimizde;

  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve Uluslararası tüm kanun ve yönetmelikleri uygulamak,
  • Doğal kaynakların korunmasında ve Çevresel kirliliğinin önlenmesinde atıkların doğaya bırakılmamasını sıkı denetimlerle sağlamak,
  • Şirket bünyesinde çalışan tüm personeli çevre politikası çerçevesinde sürekli eğitimlerini yenileyerek doğaya ve çevreye saygı temelleri oluşturmak,
  • Çevresel riskleri en aza değil gerekiyor ise risksiz hale getirmek,
  • Projelerimizde kullandığımız tüm makine ve ekipmanın çevre kirliliği yaratmasını önlemek,
  • Arkeolojik – Kültürel varlıkların ülkemiz için bir gelecek olduğu bilincini tüm çalışanlarına benimsetmek ana misyonumuzdur.