• Fore Kazık, Mini Kazık ve Ankraj Çalışmaları.

  • Zemin Çivisi ve Püskürtme Beton.

  • Zemin İyileştirme, Jet Grouting.

  • Yeraltı Suyu Arama ve Sondajları.

  • Zemin Etüt ve Maden Sondajları.

  • Jeolojik- Jeofizik- Geoteknik Projeler.

  • Çok Kanallı ve 4 Kanallı Düşey Elektrik Sondaj (DES) Etütleri.

  • Jeoradar Ölçümleri.

  • Paleosismik Çalışmalar.

  • Kuyu Loglama.

  • Sismik Kırılma (Refraksiyon) MASW Etütleri